Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Απόφοιτη νηπιαγωγός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Απόφοιτη νηπιαγωγός ΑΕΙ , του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , ηλικίας 22 ετών,

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού.

Τηλ επικοινωνίας: 6976986056